Trân trọng thông báo ! Bánh Tráng Thịt Heo cơ sở 1 - 42 Nguyên Hồng, cơ sở 2 - 106 Yết Kiêu. Bò Tơ Củ Chi cơ sở 1 - 83 Tuệ Tĩnh, cơ sở 2 - 30 Trúc Khê. Bánh Tráng Thịt Heo và Bò Tơ Củ Chi cùng hệ thống.
Kết nối của chúng tôi
Nhà hàng bò tơ củ chi Located at 83 Tuệ Tĩnh, Hanoi, VN. Reviewed by Khách hàng. Rated: 4.5/ 5 (Excellent)
Giới thiệu nhà hàng bánh tráng thịt heo